Bøker av Christian Paaske

Christian Paaske 

 

Entusiastisk bidragsyter til samfunnsdebatt, selvutvikling og spiritualitet. Stort eksponeringsbehov og blåser ofte i trompeten for å dele sine kunnskaper. Han er blant veteranene i alternativmiljøet. Han startet med yoga i 1977.

Startet Stavangers første yogasenter i 1985 og drev dette fram til 2005. Han har hele tiden vært engasjert i astrologi og er i dag praktiserende astrolog og astrologisk fagredaktør i magasinet Medium siden 2007.  I den senere tid har Vedanta tent en ild av selverkjennelse og gir svarene han hele livet har søkt etter.